Reference

….pro představu uvádíme jen některé z významných referenčních akcí…

Reference I.
2 vrtané studně pro obec Nadějkov

V listopadu 2013 jsme dokončili hydrogeologický průzkum, jehož cílem byly 2 vrty pro zásobení obce Nadějkov na Táborsku. Akce se podařila. Úžasným výsledkem byly dva 50 m hluboké vrty vrtané ponorným kladivem 254 mm a vystrojené PE zárubnicemi průměru 160/140 mm. Jejich součtová vydatnost přesahuje 0,5 l/s, což bohatě postačuje požadavkům obce.

Bohužel kvalita vody je v regionu zatížena vyšším obsahem radonu a také arsenu a vodu je tak před přivedením do vodovodního řadu nutno upravovat.

Reference II.
100 m HLUBOKÝ POSILOVÝ VRT PRO MĚSTO ODRY

V lednu 2014 jsme dokončili 100 m hluboký hydrogeologický průzkumný vrt, který mássloužit jako zdroj vody pro obyvatele Veselí u Oder. Vrtání probíhalo v břidlicích a drobách (na snímku) hradecko-kyjovického souvrství kulmu Nízkého Jeseníku.

Povedlo se, vrtáno bylo ponorným kladivem s prům. 254 mm, vrt jsme vystrojili PVC 160 mm zarubnicemi spojovanými na závit. Pro lepší vycentrování výstroje ve vrtu před provedením obsypu jsme použili vodítka (na posledním snímku). Kačírku se vešlo necelých 5 kubíků! A nahoru ještě 6 pytlů cementu.

Vody teče dost (22 m3/den) a kvalita vody výborná. Veseláci žížní trpět nebudou 🙂

Reference III.
Vrtané studny jako náhradní vodní zdroje v Táboře

4 nové vodní zdroje pro rodinné domy v Táboře v předjaří r. 2013.

Spoustou vody se můžeme pochlubit ve čtyřech nových vrtech v centru města Tábora. Vyschlé studny jsme nahradili vrty o hloubce 30 až 40 m a ty už jen tak nevyschnou. Jejich vydatnost byla mezi 0,2 a 0,5 l/s, tedy velmi slušná.

Akce to nebyla jednoduchá, abychom se dostali do zahrady obklopené bloky městských budov, museli jsme i bourat zeď! Ale vše klaplo. Kromě vrtání jsme tentokrát prováděli i stavební úpravy studní, osazení čerpadly s domácími vodárnami. Tedy byly to tzv. studny na klíč včetně rozsáhlé administrativy dovedené až ke kolaudaci vrtaných studní.

Komentáře jsou uzavřeny.