Ostatní činnosti

 

Naše firma dokáže projektovat, vyhodnocovat i řídit sanační práce. S touto činností máme bohaté zkušenosti a můžeme tak nabídnout efektivní řešení Vašeho problému.

Součástí sanačních prací mohou být:

Demoliční práce nadzemních i podzemních staveb

Likvidace zdrojů znečištění jako jsou nádrže jímky a produktovody

Odtěžení kontaminovaných zemin a jejich likvidace mimo lokalitu

Sanace zemin na místě (in situ) různými metodami

Sanace podzemních vod

Terénní úpravy po sanačních pracích, rekultivace

Dále provádíme tyto práce:

  • Posouzení vlivu staveb na životní prostředí (EIA)
  • Konzultace a projektová činnost v oblasti hydrogeologie a životního prostředí
  • Odběry vzorků a monitoringy podzemních, povrchových, či odpadních vod
  • Odběry vzorků zemin a odpadů
  • Analýzy vzorků provádíme v akreditovaných laboratořích

Komentáře jsou uzavřeny.