Geologické průzkumy

RazítkoProvádíme geologické průzkumy pro zajištění zdrojů podzemních vod. Realizujeme průzkumy znečištění, inženýrsko-geologické průzkumy pro ověření základových poměrů, ekologické audity a analýzy rizik. Veškeré práce jsou realizovány komplexně.

Inženýrsko-geologické průzkumy pro rozsáhlé dopravní stavby (silniční komunikace, dálnice, železniční koridory) i pro jednotlivé stavby (např. rodinné domy).

 

Provádíme:

  • Hydrogeologické průzkumy (viz vrtané studny)
  • Průzkumy znečištění – odběry analýzy vzorků zemin, podzemních, povrchových i odpadních vod
  • Analýzy rizik a studie proveditelnosti
  • Radonový průzkum

Veškeré terénní průzkumné práce provádíme s využitím vlastní techniky a zařízení:

  • Strojní vrtné práce – vrtná technika HVS 246 a UGB 50M
  • Ruční úzkoprofilové sondy – vibrační ruční souprava Eijkelkamp
  • Čerpací zkoušky – ponorná čerpadla zn. DAB, Grundfos, …
  • Odběr vzorků podzemních vod – zonální odběrné válce – nerez
  • Polní měření vod – teplota, pH, Eh

Spolupracujeme s akreditovanými laboratořemi ALS Czech Republic s.r.o., Gematest s.r.o.

Komentáře jsou uzavřeny.